Frågor & Svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får:Om jag har flera olycksfallsförsäkringar i flera olika försäkringsbolag, får jag då inte ut ersättning på alla försäkringar vid en skada?
De kostnader som man får i samband med en skada går bara att få ut en gång d v s de kvitton som man har skickar man in till ett av försäkringsbolagen och de betalar då ut motsvarande belopp. Om man i samband med denna skada också får en invaliditet så kommer samtliga försäkringar som innehåller ett invaliditetsmoment, vilket de flesta gör, att betala ut ett belopp som oftast motsvarar den invaliditetsgrad man får.
Hur stort avdrag får jag som privatperson göra vid en inbetalning till en pensionsförsäkring?
0kr
Min villa är försäkrad till fullvärde. Vad menas med det?
Svar: Vid fullvärdesförsäkring ersätts, med beaktande av skadevärderings- och ersättningsreglerna enligt villkoren, en uppkommen skada fullt ut. Du riskerar inte underförsäkring.
Jag har bara trafiksförsäkring på min bil. Vad gäller den för?
Trafikförsäkringen täcker personskador och eventuella skador på annans egendom och som är en följd av trafik med fordonet. Enligt dessa regler kan ersättning inte lämnas för skada på det egna fordonet och inte egendom som transporteras med fordonet. För att få ersättning för skada på det egna fordonet krävs att du har vagnskadeförsäkring.
I företagsförsäkringen finns avbrottsförsäkring. Vad täcker den?
När ersättningsbar egensomsskada uppstår (t ex brand, vatten, inbrott) kan det hända att det blir avbrott i rörelsen. Avbrottsförsäkringen ersätter då enligt ett s k försäkringsmässigt täckningsbidrag. D v s fasta kostnader såsom avskrivningar, hyror, löner m m samt det vinstbortfall som företaget drabbas av.
Mitt företag har en ansvarsförsäkring. Vad har försäkringsbolaget åtagit sig att göra när mitt företag fått ett skadeståndskrav riktat mot sig?
Försäkringsbolaget har åtagit sig att: - Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. - Förhandla med den som kräver skadestånd. - Föra den försäkrades talan vid rättegång. - Betala det skadestånd som överstiger avtalad självrisk och som den försäkrade är skyldig att utge.
Fyll i formuläret nedan!
Din epost:

Din fråga: