Sjuk- och Olycksfallsförsäkring

Dessa försäkringar innehåller ovanstående olycksfallsförsäkring, men omfattar också invaliditet som beror på sjukdom. Du väljer ett försäkringsbelopp när försäkringen tecknas. Hur stor del av försäkringsbeloppet som betalas ut vid skada beror på invaliditetsgraden. Detta gäller den fysiska skadan och kallas medicinsk invaliditet. 

Den andra delen som i en del av dessa försäkringar betalas ut avser den ekonomiska invaliditeten. Även en mindre fysisk skada, kan innebära att du inte kan arbeta. Det kallas förvärvsmässig invaliditet.