Nyckelmannaförsäkring (keyman)

Inom alla företag finns en eller flera personer med särskild betydelse för företagets utveckling och konkurrenskraft. 
Vi kallar dessa personer nyckelmän.

De kan finnas var som helst i företaget och har speciella egenskaper, kunskaper eller erfarenheter som gör dem svåra att ersätta. Skulle en sådan person försvinna ut ur företaget skulle det innebära stora kostnader.

Nyckelmannens existens kan också vara avgörande för företagets kreditvärdighet. En nyckelmannaförsäkring lindrar konsekvenserna om en nyckelman avlider eller är sjuk en längre tid.