VDS försäkring

VD- och styrelseansvarsförsäkringen ger enligt villkoren VD, styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare skydd för det personliga betalningsansvaret. Krav kan framställas mot dem som individer för handlingar de vidtagit eller underlåtit att vidta för bolaget.