Fordonsförsäkring

Fordonsförsäkring indelas vanligtvis i tre kategorier. Trafik-, halv- eller helförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter personskador samt eventuella skador på annans egendom till följd av trafik. Halvförsäkrigen (delkasko) ersätter brand-, stöld-, glasskador m m. Utökar man till en helförsäkring så ersätts även skador på det egna fordonet. Utöver dessa tre kan man teckna tilläggsförsäkringar för en del fordon. T ex hyrbil, djurkollision m m.

På företagssidan kan man även teckna flerfordonsavtal som innebär att samtliga fordon hamnar i ett försäkringsbrev med gemensamt förfallodatum.