Sjukförsäkring

Sjukförsäkring kan tecknas företagare som komplement till försäkringskassans ekonomiska ersättning vid sjukdom. Beloppet, tillsammans med sjukpenningen från försäkringskassan får inte överstiga 108% av den Sjukpenning Grundande Inkomsten (SGI). Försäkringskassan ersätter 80% av SGI på lön upp till 7,5 basbelopp vid sjukdom längre tid än 14 dagar.