Kompanjonavtal

Det finns två grundläggande skäl till att man ska skriva ett kompanjonavtal:

 - När man är fler än en ägare i ett företag bör man teckna en kompanjonsförsäkring som innebär att om en delägare avlider, ger försäkringen de övriga delägarna en ekonomisk möjlighet att lösa ut dennes arvingar och fortsätta driva företaget. För att kunna teckna en sådan försäkring krävs dock ett kompanjonavtal.

 - Även om det kan vara svårt att tänka sig när man startar företaget tillsammans att det en dag kommer att vara osämja mellan delägarna som är svårlöst, är risken att detta händer ganska stor. Det är mycket svårt att försöka hitta en bra lösning när man redan blivit osams och saker och ting inte har gått som planerat i företaget. Då är det bra att ha ett kompanjonavtal som reglerar hur saker och ting ska göras och hanteras.

Kompanjonavtalet bör bl a reglera:

 - Hur mycket tid och pengar som varje delägare ska satsa.

 - Vilka ansvarsområden som varje delägare ska ha inklusive befogenheter och skyldigheter.

 - Vad som händer om någon vill lämna företaget

 - Hur andelarna i företaget ska värderas

 - Vad som händer om någon blir långvarigt sjuk eller avlider.

 - En skadeståndsklausul