Direktpension

Största fördelen med direktpension är just flexibiliteten. 
En direktpension är ett avtal mellan arbetsgivare (företaget) och en anställd.

Vanligast görs det som en förmån till ägare eller vd men kan också gälla annan anställd t ex. nyckelpersoner inom företaget. Direktpensionen pantsätts till den anställde som säkerhet för avtalet. Skulle företaget gå i konkurs så har den anställde rätt till värdet i försäkringen som sin förmån/pension.

När det är dags att betala ut förmånen/pensionen bestämmer företaget och den anställde på vilket sätt dessa medel skall betalas ut. De kan här välja olika sätt beroende på vad som då är skattemässigt gynnsammast för företaget och den anställde, t ex pension som de ursprungligen valde men de kan istället välja att ta ut pengarna som aktieutdelning eller reavinst om det skulle visa sig vara möjligt och förmånligare. Flexibiliteten med direktpension gör att man kan bestämma vad som är bäst vid utbetalningstillfället.