Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkring ersätter, enligt villkoren, förlust av egendom. Försäkringsformerna är beroende av vilken typ av verksamhet som skall försäkras. Man kan göra skräddarsydda försäkringslösningar eller paketlösningar såsom kombinerad företags-, småföretags-, affärsförsäkring, m.fl.