Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringens direkta funktion och syfte är att skydda försäkringstagaren och andra som omfattas av försäkringen mot skadeståndsansvar. Försäkringen anses vara en svårförståelig försäkring eftersom den bygger på den komplicerade skadeståndsrätten.