Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkringen skall, i de allra flesta fall och enligt villkoren, täcka eventuellt bortfall av täckningsbidrag som försäkringstagaren får i sin verksamhet p.g.a. ersättningsbar egendomsskada.