Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ersätter, enligt villkoren, försäkringstagarens kostnader för det rättsliga förfarandet i samband med tvister av olika slag.