Tjänstereseförsäkring

Försäkringen ersätter, enligt villkoren, skador och förluster som kan drabba anställd under resa i tjänsten.