Så arbetar vi

En försäkringsförmedlare är en rådgivare som inte är anknuten till något försäkringsbolag och som står under direkt kontroll av Finansinspektionen. 

Tack vare att vi inte är anknuten till något försäkringsbolag kan vi som förmedlare erbjuda dig som kund en skräddarsydd försäkringslösning från olika försäkringsbolag

Som försäkringsförmedlare arbetar vi på uppdrag av dig som kund och presenterar ett urval av förslag utifrån din specifika situation. Du beslutar i samråd med oss vilken försäkringslösning som passar bäst. 

Vi placerar och sköter försäkringen och informerar dig vid förändringar och behov.

Klagomål

Hos oss på Försäkringsplanering är våra kunder vår viktigaste tillgång och vår strävan är att du som kund ska vara nöjd med Försäkringsplanerings rådgivare. Skulle du trots allt vara missnöjd med hur ett ärende har hanterats, på det sätt vi agerat i samband med utförda transaktioner för er räkning eller med den information som lämnats i samband med detta är det viktigt att du snarast kontaktar oss.

Kontaktuppgifter
Enklast och snabbast är att kontakta Er rådgivare. Om du efter en första kontakt fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats kan du kontakta vår klagomålsansvarige på TYDLIGA via e-mail: klagomalsansvarig@tydliga.se

Du kan naturligtvis även skriva till oss på följande adress: 
Golfbanevägen 21, 891 30 Örnsköldsvik

Allmänna reklamationsnämnden och allmän domstol
Om du efter vår interna prövning fortfarande inte är nöjd med beslutet kan du vända dig till: 
Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller www.arn.se. Du kan också vända dig till allmän domstol.

Övrig information
Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är självständiga rådgivningsbyråer som kostnadsfritt kan vägleda konsumenter i bank, finans och försäkringsfrågor och du hittar mer information på www.konsumenternas.se.