Sigilletgruppen är en nationell sammanslutning för försäkringsförmedlare med lång erfarenhet, hög moral och långsiktiga kundrelationer. Ett medlemskap i Sigilletgruppen är en kvalitetsstämpel på varje enskilt mäkleri och kombinerar på ett föredömligt sätt stordriftsfördelar för dig som kund med enskilt högt uppsatta krav på varje mäkleri och därunder förmedlaren du möter. 

En försäkringsförmedlare i Sigilletgruppen är inte anknuten till något bolag och representerar samtliga försäkrings- och finansbolag på marknaden, såväl svenska som utländska. Vi företräder dig som privatperson eller företag och hjälper dig med dina försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Tack vare att vi inte är anknuten till någon i kombination med samarbetet, erfarenheten och kunskapsutbytet inom Sigilletgruppen ger oss optimal kundnytta. 


Försäkringsmäklarföreningens etiska regler ställer höga krav på vår yrkesmoral, vilket borgar för din trygghet. Som försäkringsförmedlare har vi bland annat tystnadsplikt. Vi behärskar många tekniska, juridiska och skattemässiga områden. Vi har även fördjupat våra kunskaper och är specialiserade inom exempelvis pensionsförsäkringar och kapitalplaceringar, kompanjonlösningar, generationsskiften, företagsförsäkringar och managementlösningar. 

Vi är av finansinspektionen godkända fond- och försäkringsförmedlare och står under deras tillsyn.